Veel overtredingen kamerverhuur Terneuzen en Hoek

Geplaatst: 9 december 2022 om 14:48

Donderdagavond 8 december controleerden toezichthouders van de gemeente in Hoek en Terneuzen op kamerverhuur aan arbeidsmigranten. Bij de controle van 29 woningen stelden de toezichthouders verschillende overtredingen vast. Alle aangetroffen bewoners werkten mee en toonden begrip voor de controle.

Geconstateerde overtredingen
- 19 woningen hadden niet de vereiste vergunning voor verhuur aan arbeidsmigranten.
- 11 woningen voldeden niet aan de brandveiligheidsvoorschriften, zoals het ontbreken van blusmiddelen en onjuist gebruik van verdeeldozen. Ook waren rookmelders niet geplaatst of rookmelders werkten niet.
- In 12 woningen zijn overtredingen vastgesteld van de Woningwet en het Bouwbesluit. Dit betreffen bouwkundige zaken, zoals veilig gebruik van de trap, ontbreken van vloerafscheidingen, schimmel op de muren door onvoldoende ventilatie en (te kleine) kamers die niet beantwoorden aan de voorschriften voor huisvesting van arbeidsmigranten.
- 50 arbeidsmigranten waren niet aangemeld in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente.
- Op 4 adressen werden huishoudelijke afvalstoffen opgeslagen in de achtertuin en in de woning, wat (ernstige) overlast voor de woonomgeving veroorzaakte.

De eigenaren van de gecontroleerde woningen krijgen een brief met het dringend verzoek een einde te maken aan de overtredingen.

Controles
De gemeente vindt het belangrijk om deze controles te houden. Het doel is om onveilige en onrechtmatige situaties en problemen in de woonomgeving te voorkomen. Daarnaast wil de gemeente ook een duidelijk signaal afgeven dat iedereen zich aan de regels moet houden en dat ze overtredingen niet toestaan. Gelukkig houden de meeste ondernemers en inwoners zich wel aan de regels. Voor hen is het belangrijk dat ze zien dat de gemeente optreedt als iemand zich niet aan de regels houdt.

Waarop is gecontroleerd?
De gemeente controleerde op vergunningen voor kamerverhuur, Woningwet, Bouwbesluit, overbewoning, overlast voor de omgeving en uitbuiting (bijvoorbeeld economische of seksuele uitbuiting) en registratie in de Basisregistratie Personen. Ook keken de toezichthouders of de brandveiligheidsvoorschriften in acht werden genomen, door controle op bijvoorbeeld de aanwezigheid en een goede werking van rookmelders, blusmiddelen en een goedgekeurde cv-installatie. Voor de veiligheid van de controleurs was de politie stand-by.

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • De Gouden Zondagmiddag zondag 26 mei '24 • 16:00 uur
  • De Gouden Zondagmiddag zondag 26 mei '24 • 15:00 uur
  • De Gouden Zondagmiddag zondag 26 mei '24 • 14:00 uur
  • ZVL op verzoek zondag 26 mei '24 • 13:00 uur
  • ZVL op verzoek zondag 26 mei '24 • 12:00 uur
  • De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen zondag 26 mei '24 • 11:00 uur
Bekijk meer