Disclaimer

Op de website van Omroep ZVL is de navolgende disclaimer van toepassing:

Het is niet toegestaan om de website van Omroep ZVL of gedeelten daarvan openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Omroep ZVL. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Voor persoonlijk niet commercieel gebruik, is deze toestemming niet nodig, mits u alle auteursrechtelijke berichten en andere handelsmerken intact laat. Het gebruik van dergelijk materiaal op enige andere website, media instelling of binnen een andere computeromgeving is verboden.

Hoewel Omroep ZVL voldoende aandacht besteedt aan het correct en up-to-date houden van haar website, geeft Omroep ZVL geen garanties of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Omroep ZVL accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de website. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd.

Een aantal (hyper)links op deze website leiden naar websites die geen eigendom zijn van Omroep ZVL, maar zijn alleen ter informatie voor de bezoekers opgenomen. Wanneer deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Omroep ZVL. Hoewel Omroep ZVL uiterst zorgvuldig is met selecteren van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Omroep ZVL worden onderhouden wordt afgewezen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Uitzending gemist
  • De Gouden Zondagmiddag zondag 26 mei '24 • 14:00 uur
  • ZVL op verzoek zondag 26 mei '24 • 13:00 uur
  • ZVL op verzoek zondag 26 mei '24 • 12:00 uur
  • De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen zondag 26 mei '24 • 11:00 uur
  • Hollands Glorie Wilco Brakman zondag 26 mei '24 • 10:00 uur
  • ZVL Klassiek Piet Brakman zondag 26 mei '24 • 09:00 uur
Bekijk meer