Stevige debatten tijdens Politiek Café Philippine

Geplaatst: 7 maart 2022 om 11:34

Jeugd, verkeersoverlast, levensbestendig wonen, een autoluw marktplein én hondenpoep​: geen onderwerp werd geschuwd afgelopen zaterdag tijdens het Politiek Café Philippine. Twaalf van de veertien partijen die een plek willen in de gemeenteraad gingen met elkaar in debat over onderwerpen die Philippine aangaan, maar soms ook daarbuiten. En het ging er af en toe best verhit aan toe.

Frank Rammeloo, voorzitter van de Dorpsraad: 
'Ik ben heel tevreden. Het Politiek Café is zeker geslaagd. De opkomst vanuit het dorp zelf was wat laag, maar de discussies waren goed, het debat was op niveau. De toon was toch dat de leefbaarheid in ons dorp in stand moet blijven. Daar horen onderwerpen als doorstroming bij, levensloopbestendig wonen, voorzieningen, jeugd en ja, ook de discussie over hondenpoep. Ik heb vanmiddag wel wat puntjes opgepikt. Over twee jaar doen we dit weer. Dat opperde Ernst Jonker (GroenLinks), om te evalueren wat er vandaag is besproken.' 

'Een gestrande bietenrooier op het marktplein zorgt echt voor veel overlast' 

Verkeersoverlast: rondweg?
De middelen die tot nu toe zijn ingezet om vrachtverkeer en zware traktoren te weren uit het dorp, werken niet afdoende. Er zijn verkeersremmers aangebracht, een alternatieve route is aan navigatiesystsemen doorgegeven en er zijn verkeersborden neergezet.  'We moeten dan ook niet wachten met acties', vindt Paula Stoker van Terneuzen Sterk, 'het moet hoger op de agenda komen.' Toch vindt zij een rondweg rond Philippine aanleggen een 'bizar' idee. Loek de Beleir (CDA) is het niet helemaal met haar eens: 'Philippine is enorm krachtig door de vele restaurants. Een bietenrooier die vanuit Gent middenop het plein strandt omdat hij de weg niet meer weet, zorgt echt voor onnodig veel overlast. Een rondweg zou een uitkomst kunnen zijn. Maar,' is zijn kanttekening hierbij, 'ook toeristen zullen dan vaker langs Philippine rijden en niet door het dorp. Dat kan nadelig werken voor de restaurants.'
Jack d'Hooghe (Sociaal Terneuzen) vindt dat de gemeente inwoners van Philippine niet kan laten zitten: 'Handhaven kunnen we blijkbaar niet. Ik vind dat we vrachtverkeer wél moeten weren uit Philippine. Inwoners dragen zelf al betaalbare oplossingen aan. Laten we daarmee beginnen.'

Levensloopbestendig wonen
'Inwoners van Philippine hebben voldoende woningen ter beschikking die een leven lang wonen in eigen dorp mogelijk maken.' Dat is wat de dorpsraad graag ziet. Veel partijen zijn het daarmee eens. Bij velen staat levensloopbestendig wonen dan ook hoog op de prioriteitenlijst. Maar wat komt ervan terecht als de sterk verouderde seniorenwoningen in het Ankerhof gesloopt worden en daar minder levensloopbestendige woningen voor in de plaats komen?  Laszlo van de Voorde (PvdA) ziet wel wat in het verduurzamen van bestaande woningen en niet alleen slopen. 'We moeten investeringen van de grond krijgen, wellicht door de grondprijzen aan te passen of woningbouwverenigingen in te schakelen.' 
'Vergrijzing speelt niet alleen in Philippine, dit speelt in heel de gemeente Terneuzen,' stelt wethouder Ben van Assche (ChristenUnie), 'we moeten dit in een breder perspectief zien. En we zijn hierin ook afhankelijk van projectontwikkelaars. Die moeten hier ook in geloven. Anders komt het niet van de grond.'
Volgens Johan Hessing (50PLUS) is doorstroming belangrijk: 'Bouwen we in Philippine levensloopbestendige woningen, dan zullen ouderen daar intrekken. Zo maken zij weer woningen voor bijvoorbeeld jonge gezinnen vrij.'

'Als het in Terneuzen miljoenen kan regenen, dan kunnen er toch ook wat honderdduizendjes naar Philippine gaan.'

Totaalplan Markt: autovrij of autoluw?
Met een knipoog naar het Totaalplan Binnenstad Terneuzen ziet Philippine ook graag een Totaalplan Markt. Autovrij of autoluw? Dat is de vraag. De dorpsraad zelf heeft daar wel wat ideeën over. Ook willen zij veel meer groen in het hart van het dorp. En dat juicht Ernst Jonker (GroenLinks) toe: 'Dat past mooi in ons plan om tienduizend inheemse bomen in onze gemeente te planten. En het lijkt me prachtig om het marktplein puur als terras in te richten.' 
Ook wethouder Frank van Hulle (TOP/Gemeentebelangen) is bereid om mee te denken: 'Het past in de plannen van de gemeente voor duurzaamheid en stadsvernieuwing. Ik zie wel mogelijkheden. Daarin staat Philippine op nummer 2... net als andere kernen. Maar we moeten ook realistisch blijven.'
Patrick van der Hoeff (PVV), die de ambitie nastreeft om zijn partij de tweede van Terneuzen te maken, is iets verzichtiger: 'Als je het plein autovrij maakt, komen er ook geen prachtige oldtimers meer voorbij als je op het terras zit. Eenrichtingsverkeer kan een optie zijn. Maar ja... Als het in Terneuzen miljoenen kan regenen, dan kunnen er toch ook wat honderdduizendjes naar Philippine gaan.'

'Dat roep ik al vier jaar! Er moet meer geld naar de jeugd. Er is meer budget nodig.'

Jeugd
'Onvoldoende voorzieningen en activiteiten bedreigen de leefbaarheid voor de jeugd in Philippine', stelt de dorpsraad. 'Sportclubs worden kleiner of verdwijnen, de jeugdsoos is opgeheven, speeltuintjes staan er troosteloos bij. Wat gaat de gemeente hieraan doen?'
Jean-Paul Casteleijn (SP), met een grote pleister op zijn hoofd waaronder 17 hechtingen, deed gewoon mee aan het debat. 'Ik laat me door wat lichamelijk ongemak niet tegenhouden. Wij zijn een enquête aan het uitzetten onder de jeugd van de gemeente Terneuzen. Want je kunt het best aan de jeugd zelf vragen waar zij behoefte aan hebben.' Dat deze enquête door een 'eenpitter', een partij met maar één zetel, wordt gehouden en niet door de hele gemeenteraad, schept verbazing. Het publiek roert zich ook in de discussie: 'Waarom pakt de hele gemeenteraad dit niet op? En waar is D66, dé partij voor jeugd en onderwijs hierin?'  Peter de Krakers opmerking dat hij 'maar een éénpitter' is en daarin niet zoveel kan doen, komt hem op behoorlijk wat tegengas te staan. Toch valt Casteleijn hem bij: 'Ik heb de enquête uitgezet in overleg met andere partijen, door corona-omstandigheden heb ik het uiteindelijk in mijn eentje gedaan.'
Sonja Suij (VVD) die als wethouder op dit moment jeugd in haar portefeuille heeft: 'We moeten echt aan de jeugd vragen wat zij willen. De grootste uitdaging is de groep jongeren tussen 12 en 18 jaar, hoe kunnen we hen bereiken en wat willen zij?' Vanuit het publiek wordt gereageerd: 'Jeugdwerkers zijn wegbezuinigd, de kerk, sport, alles is weggevallen. Speeltoestellen zijn doorgeroest. Jullie beloven telkens van alles, maar wat is er na vier jaar eigenlijk gedaan?'
Laszlo van de Voorde (PvdA) merkt op dat je niet alleen moet vragen aan de jeugd, maar ook werkelijk moet investeren. Suij, enigszins gefrustreerd: 'Dat roep ik al vier jaar. Er moet meer geld naar de jeugd. Er is meer budget nodig.'

Hondenpoep: 
Ook dat kwam ter sprake. Er werd een beetje om gegrinnikt, maar toch. Onlangs was het hondenpoepprobleem in Philippine nog bij GO in het nieuws. Verschillende kleinere partijen hebben hier al meermaals oplossingen voor aangedragen, zonder dat dit door de gemeenteraad is opgepakt. Maar één inwoner is het gezeur rondom hondenpoep zat: 'Je bent gewoon verplicht om de poep van je hond op te ruimen. Daar zijn geen extra voorzieningen als zuilen met zakjes en zo voor nodig. Het ligt niet aan de hond, maar aan de hondenbezitter.'

Reactie van inwoners: 
- 'Ik ben vandaag wel wijzer geworden. Ik ga denk ik op een partij stemmen die echt in de gemeente zit. Geen landelijke partij, daar stap ik van af dit keer.'
'Ik kwam vooral voor verkeersoverlast; 24 uur per dag dendert en raast het verkeer voorbij. Ik hoop dat ze hun beloften gaan waarmaken deze keer. Deze middag heeft wel invloed gehad op mijn stem volgende week.'

Door: Tineke Kerste, GO-RTV

Het Politiek Café Philippine werd georganiseerd door de Dorpsraad Philippine in samenwerking met GO-RTV. Heb je het gemist? Kijk de debatten terug via deze link:
 

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Het Muziekpaleis John Westland zaterdag 20 juli '24 • 20:00 uur
  • Club Chique Neil Petrovich zaterdag 20 juli '24 • 19:00 uur
  • Vers Vinyl Sonja zaterdag 20 juli '24 • 18:00 uur
  • ZaMiBo Wouter Brakman zaterdag 20 juli '24 • 17:00 uur
  • ZaMiBo Wouter Brakman zaterdag 20 juli '24 • 16:00 uur
  • HitHoek Tim Hoek zaterdag 20 juli '24 • 15:00 uur
Bekijk meer