Hulst uitgesproken over plannen GGD, RUD en VRZ

Geplaatst: 14 juni 2024 om 13:15

Het college van Hulst reageert niet positief op de plannen voor een gezamenlijke bedrijfsvoering en huisvesting van de GGD, RUD en VRZ. Een rapport van de drie partijen over deze plannen berust volgens het college op “veel aannames, zonder verdere onderbouwing.” Zij willen voorlopig geen definitief besluit nemen over de plannen: “Er zijn momenteel, voornamelijk op financieel vlak, te veel onduidelijkheden.”

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) en Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) hebben de plannen opgesteld omdat zij vele voordelen zien van nauwe samenwerking. Daar zijn ze in Hulst niet zo zeker van: “Er wordt aangenomen dat samenwerken en samen huisvesten efficiënter is, op termijn minder kosten zal geven en zorgt voor meer slagkracht. Dat valt echter sterk te betwijfelen.” Ook zien ze in Hulst niet direct de voordelen voor inwoners: “Er wordt gezegd dat er een betere dienstverlening zal ontstaan, ook dat betwijfelen wij.”

"De gemeenten gaan wederom opdraaien voor de financiële consequenties."

Nieuwe partner
Er wordt al sinds 2018 gesproken over de mogelijkheid tot het samenvoegen van de GGD en de VRZ. Dat de RUD daar nu ook bij genoemd wordt kan volgens het college in Hulst leiden tot problemen: “De RUD valt nu zowel bij samenwerking op gebied van bedrijfsvoering als huisvesting buiten de boot. Dit terwijl deze organisatie wel op zoek is naar een nieuwe partner voor beide onderdelen.”

Financiële consequenties
De onzekerheden in Hulst leiden er logischerwijs toe dat zij geen positief advies zullen afgeven over de plannen. Des te meer omdat zij, samen met de andere Zeeuwse gemeenten, uiteindelijk voor de gevolgen staan: “De gemeenten gaan wederom opdraaien voor de financiële consequenties van de gezamenlijke bedrijfsvoering en huisvesting. Vanwege de onzekere gevolgen nemen wij geen besluit over deze plannen tot samenvoeging.”

Door: Johnny Willeboordse

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • He goedemorgen! Leen Oele dinsdag 23 juli '24 • 08:00 uur
  • He goedemorgen! Leen Oele dinsdag 23 juli '24 • 07:00 uur
  • Onderweg. Richard van Damme maandag 22 juli '24 • 17:00 uur
  • Onderweg. Richard van Damme maandag 22 juli '24 • 16:00 uur
  • De Middagbreak. John Lindgreen maandag 22 juli '24 • 13:00 uur
  • De Middagbreak. John Lindgreen maandag 22 juli '24 • 12:00 uur
Bekijk meer