Formatie Sluis bijna rond: "Niet tegen elkaar, maar met elkaar"

Geplaatst: 8 februari 2024 om 11:46

De formerende partijen in de gemeente Sluis hebben de eerste aanpassingen aan het coalitieakkoord uit 2022 op papier gezet. Sluis Lokaal, VVD en CDA bouwen in grote lijnen verder op de bestaande plannen, maar zetten duidelijker in op een groei van werkgelegenheid en maken een uitbreiding van verblijfsrecreatie mogelijk. De stijging van de toeristenbelasting, een hekel punt in Sluis, wordt geschrapt in de nieuwe plannen.

Bas Eenhoorn heeft als formateur bij de coalitiebesprekingen een toelichting gegeven op de aanpassingen in het coalitieakkoord. Dit zogenaamde addendum dat de formerende partijen in de hebben opgesteld is een aanvulling op het coalitieakkoord van 2022. Eenhoorn is voorzichtig optimistisch, maar de formatie is pas echt geslaagd als de gemeenteraad op 5 maart besluit akkoord te gaan met de plannen: “Dan worden de beoogde wethouders benoemd en heeft het debat in het openbaar plaatsgevonden, ik hou dus nog een slag om de arm.” De formatie van de afgelopen weken is volgens de formateur soepel verlopen: “Er is op een heel positieve manier met elkaar gesproken.”

Polarisatie
Hoewel er een aantal aanpassingen zijn gedaan, ligt de nadruk de komende twee jaar vooral op een aanpassing van de bestuurscultuur in de gemeentepolitiek van Sluis: “We gaan geen desastreuse maatregelen nemen, we willen vooral een veel betere samenwerking tussen de raad en het college. Veel minder tegen elkaar, maar samen met elkaar de klus klaren.” De ervaring van Eenhoorn in andere gemeenten kwam daarbij goed van pas: “De polarisatie is in veel gemeenten erg groot. Sluis is echt niet de ergste gemeente die ik heb meegemaakt, maar ook hier gingen enkele raadsleden niet meer met plezier naar de vergaderingen, en werd er op de persoon gespeeld. Daar willen we verandering in brengen.”

Door: Johnny Willeboordse - GO-RTV

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Het Muziekpaleis John Westland zaterdag 15 juni '24 • 20:00 uur
  • Club Chique Neil Petrovich zaterdag 15 juni '24 • 19:00 uur
  • Vers Vinyl Sonja zaterdag 15 juni '24 • 18:00 uur
  • ZaMiBo Wouter Brakman zaterdag 15 juni '24 • 17:00 uur
  • ZaMiBo Wouter Brakman zaterdag 15 juni '24 • 16:00 uur
  • HitHoek Tim Hoek zaterdag 15 juni '24 • 15:00 uur
Bekijk meer